Translator

Pamiatka posvätenia chrámu

Na základe dohody zainteresovaných strán si pamiatku posvätenia chrámu evanjelický i rímsko-katolícky cirkevný zbor pripomenú v nedeľu,
8. septembra 2013. “Hody” v Lazoch pod Makytou budú v termíne 8. september 2013. V roku 2014 budú dňa 14. septembra.

Komentáre sú uzatvorené