Translator

Biblická olympiáda TUS ECAV

Na biblickej olympiáde Turčianskeho seniorátu, konanej v Martine dňa 20. apríla získali vo svojej kategórii Nikol Chodúrová 3. miesto a Timotej Fabok 2. miesto.
Blahoželáme.

Prameň spod Makyty marec 2018

Zborový časopis Prameň spod Makyty *  Veľká noc 2018

k dispozícii na stiahnutie, prípadne tlač vo farebnom PDF

018_3_marec_psm_web018_3_marec_psm_web2018_3_marec_psm_web3018_3_marec_psm_web4

Služby Božie

kríže tri* 25. marec 2018 * 6. nedeľa pôstna * nedeľa Kvetná, začiatok o 10.45 hod.
Obsahovú náplň služieb Božích bude tvoriť čítanie pašiových textov a spev pašiových piesní.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční v zborovej miestnosti nácvik spevokolu Prameň.

Na základe rozhovoru s br. dozorcom a br. účtovníkom sa stretnutie zborového presbyterstva presúva na nedeľu, dňa 15. apríla 2018.

– služby Božie na Zelený štvrtok s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej sa uskutočnia dňa 29. marca 2018 o 16.00 hod. v zborovej sieni.

Smútočný oznam

Putala Jozef parteSo zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 67 rokov usnul rodák, spolubrat vo viere a pre rodinu príbuzný Jozef Putala z Dubkovej.
Jozef Putala bol na Lazoch krstený, konfirmovaný a za br. farára Jána Lacka bol členom zborového spevokolu.
Výkon služieb Božích – CZ ECAV Záriečie.

Zápis do I. ročníka ZŠ

Zápis_2018_2019

Rozlúčka

Ladislav Martinko parteSo zármutkom oznamujeme, že dňa 1.4.2018 usnul v Pánu vo veku 81 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, prastarý otec a príbuzný Ladislav Martinko z Dubkovej.
V tejto časnosti sa s ním rozlúčime v piatok, dňa 6. apríla 2018 o 14.30 hod. v našom kostole.

Deň učiteľov

Jan Amos KomenskýDňa 28. marca ,v deň narodenia učiteľa národov, pedagóga a biskupa Jednoty bratskej – Jána Amosa Komenského (28. marec 1592, juhovýchodná Morava), si pripomíname Deň učiteľov.
Aj z tohto miesta ďakujeme všetkým učiteľom, pedagógom za ich trpezlivosť, nasadenie a obetavosť v ich vznešenej práci nielen pre žiakov, študentov, ale i pre celú spoločnosť.

Veľkonočný pozdrav pre našich seniorov

Dnes, v piatok, 23.3. sa roznášali skôr narodeným členom nášho zboru, našim vzácnym seniorom pozdravy ku veľkonočným sviatkom spolu s pozvaním na služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej na Zelený štvrtok.
Za text príhovoru a výpomoc ďakujem zb. poddozorkyni a členke vnútromisijného výboru Daniele Pelikánovej.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola ku veľkonočným sviatkom sa uskutoční v pondelok, dňa 26. marca 2018 od 08.30 hod.
Prosíme najmä ochotné ženy-sestry o pomoc pri tomto upratovaní.

ProChrist 2018

plagát web nedeľaProChrist 2018 * nedeľa * zborová sieň * 18.00 – 19.10 hod.
Srdečne pozývame.

Stránka 9 z 49« prvá...12...7891011...1415...posledná »