Translator

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Františka Jurisová, r. Kopčanová.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v stredu, 30. novembra 2016.

Benefičný koncert

Mesto Púchov a ZO ÚNSS Púchov pozýva na benefičný koncert ku Dňu nevidiacich, ktorý sa bude konať v Evanjelickom kostole v Púchove, dňa 27. novembra 2016 o 14.30 hod.
Účinkujú: Ivan Vojtek /herec SND Bratislava/ a žiaci, absolventi, učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné dobrovoľné.

Smútočný oznam

V piatok, dňa 25. novembra 2016 o 10.00 hod. sa uskutočnila na cintoríne v H. Kočkovciach rozlúčka s naším spolubratom vo viere Jánom Rúbalom, ktorý usnul vo veku 69 rokov.
Ján Rúbala sa narodil vo Vydrnej, detstvo ale prežil v Lazoch pod Makytou, kde o.i. absolvoval  základnú školu. Bol synom rodičov Jána Rúbalu a Emílie, r. Martiškovej.
Bol členom CZ ECAV P. Bystrica.

Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok je možné uhradiť aj v zborovej miestnosti, a to v piatok, 18. novembra od 14.00 hod. do 17.30 hod. a v sobotu, 19. sept. od 08.00 hod. do 20.00 hod.

Brigáda

V prípade priaznivého počasia sa bude v sobotu, dňa 19. novembra 2016 od 08.00 hod. rezať v objekte fary palivové drevo.
Prosíme o účasť starších chlapcov a mužov.

Zborový časopis Prameň spod Makyty október 2016

016_10_okt_psm_web_Aktuálne farebné vydanie zborového časopisu vo formáte PDF

Krst svätý

V sobotu, dňa 5. novembra o 13. 00 hod. prijala sviatosť Krstu svätého v našom chráme Lucia Hybká.
Blahoželáme a vkladáme ju v modlitbách do Božích milostivých rúk.

Krst svätý

V sobotu, dňa 22. októbra prijala v našom kostole sviatosť Krstu svätého Katarína Furová.
Tešíme sa z toho a prosíme pre ňu Božie požehnanie!

Sobáš

V sobotu, dňa 15. októbra vstúpili do stavu manželského v našom chráme Darina BobákováVladimír Malovec.
Blahoželáme a želáme im Božie požehnanie!

Vnútromisijné popoludnie

V nedeľu, dňa 16. októbra 2016 v rámci mesiaca októbra – mesiaca úcty ku starším, pozývame najmä skôr narodených členov zboru o 15.00 hod. do zborovej miestnosti na vnútromisijné služby Božie. Spievať sa bude zo starého Spevníka. Po skončení služieb Božích bude posedenie s občerstvením a premietaním archívnych i aktuálnych fotografií.

Stránka 8 z 38« prvá...12...678910...1314...posledná »