Translator

Beseda o knihe

Pokračovanie besedy o knihe “Lodníkov syn” od W. Schippersa pre evanj. žiakov II. stupňa ZŠ sa konalo  v zborovej miestnosti, v stredu, 25. januára 2012.

Prvé miesto získal Lukáš Hrbáček, druhé miesto patrí Marekovi Tvarožkovi.

Stolnotenisový turnaj o Pohár Augusta Roya

Dňa 14. januára 2012 sa konal v priestoroch telocvične ZŠ nultý ročník stolnotenisového turnaja /obyvateľov Lazov, bez rozdielu vierovyznania/ o Pohár Augusta Roya, rodáka z Lazov, farára a národného buditeľa, ktorého 190. výročie narodenia si účastníci pripomenuli úvodom.
Za príhovor o živote a diele A. Roya ďakujeme starostovi obce Jánovi Mičicovi, za pozdrav a poskytnutie priestorov riaditeľovi ZŠ Vladimírovi Ciesarovi.
Turnaj prebiehal v 4. kategóriách: spoločná kategória dievčat, skupiny chlapcov vo veku ZŠ, SŠ a dospelí.
V kategórii dievčat získali: 1. miesto – Denisa Gabrišová, 2. miesto – Alexandra Putalová, 3. miesto – Veronika Hrbáčková. I. kategória: 1. miesto – Marek Tvarožek, 2. miesto – Jakub Jánovský. II. kategória: 1. miesto – Martin Štrbák, 2. miesto – Radoslav Baranec, 3. miesto * Michal Novosad. III. kategória: 1. miesto – Milan Štrbák, 2. miesto – Peter Fabok, 3. miesto – Tomáš Fujerík.

Blahoprianie

Keď ma budete hľadať celým srd­com,  dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov. /Jer 29, 13-14/

Návštevníkom našej zborovej stránky prajem v hľadaní Božej vôle spolu s prežívaním Jeho oblažujúcej blízkosti požehnaný Nový rok 2012. Peter Fabok

Vianočné číslo Prameňa spod Makyty

V sekcii Zborový časopis sa nachádza aktuálne vianočné číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty.

Vyhodnotenie KS 2011

vyhodnoteniePočas I. ročníka Kýčerského spievaniek vystúpilo 17 recitátorov.
Z nášho zboru I. miesto v I. kategórii získala Barborka Bašková, I. miesto v II. kategórii získala Alžbetka Bašková a v III. kategórii získala tretie miesto Anetka Chreňová. Ďakujeme za ich účasť a blahoželáme k získaným oceneniam.
Za hudobné obohatenie ďakujem folklórnemu súboru Lazovienka z Lazov pod Makytou.
Za aktívnu účasť a pozdrav ďakujem okrem iných hostí starostovi obce Jánovi Mičicovi a za katolícku cirkev br. farárovi Jozefovi Šoškovi.

Beseda o knihe

Beseda žiakov II. stupňa ZŠ o knihe „Lodníkov syn“ sa konala v piatok, 4.novembra v zborovej miestnosti.
Prvé miesto  a zlatú medailu získala Aneta Chreňová, druhé miesto a strieborná medaila patrí Marekovi Tvarožkovi. Tretie miesto nebolo určené.

Keďže sa besedy zúčastnilo veľmi málo žiakov, beseda bude pokračovať v januárovom termíne.

Stretnutie skôr narodených členov zboru

V nedeľu, 23. okt. sa konali v zborovej miestnosti od 15.00hod. služby  Božie, po ktorých nasledovalo posedenie pre starších členov zboru pri príležitosti mesiaca októbra, Mesiaca úcty ku starším. Prítomných bolo 11. Piesne sa spievali z Tranovského spevníka.   V rámci posedenia sa premietali fotografie z pripravovaného stolového kalendára.

Stránka 50 z 50« prvá...12...4647484950