Translator

Rozlúčky

Dňa 1. februára 2012 usnula vo veku 90 rokov naša spolusestra vo viere Anna Blahová, r. Baluchová z Olšovej.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v sobotu, dňa 4. februára 2012.

Pozdrav od br. farára Jána Lacka

Aj touto cestou si dovolím tlmočiť pozdravy členom nášho zboru od br. farára Jána Lacka, ktorý zároveň ďakuje za naše modlitby.
Br. farárovi, ktorého som navštívil v Bratislave dňa 22. januára, som odovzdal náš lazovský stolový kalendár i januárové číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty.

Zborový časopis – januárové číslo

Aktuálne vydanie zborového časopisu Prameň spod Makyty.

http://www.lazypodmakytou.ecav.eu/zborovy-casopis/

Beseda o knihe

Pokračovanie besedy o knihe “Lodníkov syn” od W. Schippersa pre evanj. žiakov II. stupňa ZŠ sa konalo  v zborovej miestnosti, v stredu, 25. januára 2012.

Prvé miesto získal Lukáš Hrbáček, druhé miesto patrí Marekovi Tvarožkovi.

Stolnotenisový turnaj o Pohár Augusta Roya

Dňa 14. januára 2012 sa konal v priestoroch telocvične ZŠ nultý ročník stolnotenisového turnaja /obyvateľov Lazov, bez rozdielu vierovyznania/ o Pohár Augusta Roya, rodáka z Lazov, farára a národného buditeľa, ktorého 190. výročie narodenia si účastníci pripomenuli úvodom.
Za príhovor o živote a diele A. Roya ďakujeme starostovi obce Jánovi Mičicovi, za pozdrav a poskytnutie priestorov riaditeľovi ZŠ Vladimírovi Ciesarovi.
Turnaj prebiehal v 4. kategóriách: spoločná kategória dievčat, skupiny chlapcov vo veku ZŠ, SŠ a dospelí.
V kategórii dievčat získali: 1. miesto – Denisa Gabrišová, 2. miesto – Alexandra Putalová, 3. miesto – Veronika Hrbáčková. I. kategória: 1. miesto – Marek Tvarožek, 2. miesto – Jakub Jánovský. II. kategória: 1. miesto – Martin Štrbák, 2. miesto – Radoslav Baranec, 3. miesto * Michal Novosad. III. kategória: 1. miesto – Milan Štrbák, 2. miesto – Peter Fabok, 3. miesto – Tomáš Fujerík.

Blahoprianie

Keď ma budete hľadať celým srd­com,  dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov. /Jer 29, 13-14/

Návštevníkom našej zborovej stránky prajem v hľadaní Božej vôle spolu s prežívaním Jeho oblažujúcej blízkosti požehnaný Nový rok 2012. Peter Fabok

Vianočné číslo Prameňa spod Makyty

V sekcii Zborový časopis sa nachádza aktuálne vianočné číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty.

Vyhodnotenie KS 2011

vyhodnoteniePočas I. ročníka Kýčerského spievaniek vystúpilo 17 recitátorov.
Z nášho zboru I. miesto v I. kategórii získala Barborka Bašková, I. miesto v II. kategórii získala Alžbetka Bašková a v III. kategórii získala tretie miesto Anetka Chreňová. Ďakujeme za ich účasť a blahoželáme k získaným oceneniam.
Za hudobné obohatenie ďakujem folklórnemu súboru Lazovienka z Lazov pod Makytou.
Za aktívnu účasť a pozdrav ďakujem okrem iných hostí starostovi obce Jánovi Mičicovi a za katolícku cirkev br. farárovi Jozefovi Šoškovi.

Beseda o knihe

Beseda žiakov II. stupňa ZŠ o knihe „Lodníkov syn“ sa konala v piatok, 4.novembra v zborovej miestnosti.
Prvé miesto  a zlatú medailu získala Aneta Chreňová, druhé miesto a strieborná medaila patrí Marekovi Tvarožkovi. Tretie miesto nebolo určené.

Keďže sa besedy zúčastnilo veľmi málo žiakov, beseda bude pokračovať v januárovom termíne.

Stretnutie skôr narodených členov zboru

V nedeľu, 23. okt. sa konali v zborovej miestnosti od 15.00hod. služby  Božie, po ktorých nasledovalo posedenie pre starších členov zboru pri príležitosti mesiaca októbra, Mesiaca úcty ku starším. Prítomných bolo 11. Piesne sa spievali z Tranovského spevníka.   V rámci posedenia sa premietali fotografie z pripravovaného stolového kalendára.

Stránka 49 z 49« prvá...12...4546474849