Translator

Stretnutie našich seniorov

V nedeľu, 11. marca 2012 sa v priestoroch zborovej miestnosti  konalo stretnutie straších členov nášho zboru.

Na úvod boli služby Božie, na ktorých sme spievali piesne zo starého Spevníka. Po nich sa podávalo občerstvenie, premietali sa najmä archívne fotografie zo života zboru i obce.

Slávnosť v Považskej Bystrici

Dňa 11. marca 2012, v III. nedeľu pôstnu sa konali v Evanjelickom a.v. kostole v Považskej Bystrici slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou pri príležitosti posviacky novej kazateľnice.

Rozlúčka

Vo veku nedožitých 82 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec, brat, švagor a príbuzný Rudolf Putala z Rieky. V tejto časnosti sme sa rozlúčili v stredu, 7. marca 2012.

Cirkevnoprávne predpisy

V sekcii Informácie pribudlo znenie Cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Zborový časopis – februárové číslo

Aktuálne februárové číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty

http://www.lazypodmakytou.ecav.eu/zborovy-casopis/

Doplňujúce údaje ku Kalendáru 2012 budú z priestorových dôvodov, podobne ako i výročná kňazská správa, uverejnené v marcovom čísle Prameňa.

Poďakovanie

Aj z tohto miesta vyjadrujeme poďakovanie všetkým pozostalým rodinám, ktoré po rozlúčke venovali časť kvetov na oltár v našom kostole.

Vyhodnotenie – I. stupeň ZŠ

Vyhodnotenie prác žiakov evanj. nábož. výchovy I. stupňa ZŠ v I. polroku šk. roka 2011/2012

1. miesto: Michal Staník

2. miesto: Paťka Jánovská, Vilko Zbytovský

3. miesto: Alžbetka Bašková, Barborka Bašková, Karin Chodúrová, Laura Putalová

Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa konalo v rámci služieb Božích v nedeľu, 12. februára 2012.

Rozlúčky

Dňa 1. februára 2012 usnula vo veku 90 rokov naša spolusestra vo viere Anna Blahová, r. Baluchová z Olšovej.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v sobotu, dňa 4. februára 2012.

Pozdrav od br. farára Jána Lacka

Aj touto cestou si dovolím tlmočiť pozdravy členom nášho zboru od br. farára Jána Lacka, ktorý zároveň ďakuje za naše modlitby.
Br. farárovi, ktorého som navštívil v Bratislave dňa 22. januára, som odovzdal náš lazovský stolový kalendár i januárové číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty.

Zborový časopis – januárové číslo

Aktuálne vydanie zborového časopisu Prameň spod Makyty.

http://www.lazypodmakytou.ecav.eu/zborovy-casopis/

Stránka 49 z 50« prvá...12...4647484950