Translator

Rozlúčka

parte Jozef FujeríkSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku 63 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu príbuzný Jozef Fujerík.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 21. februára 2019 v Lazoch pod Makytou.

Zájazd na slávnosť inštalácie

inštaláciaDo nedele večera, 17. februára je možné oficiálne sa prihlásiť na zájazd na uvedenú slávnosť, či už zapísaním sa do prihlasovacej listiny vo vestibule nášho kostola alebo osobne, telefonicky, či elektronicky u domáceho zborového farára.

Prihlásení sú štyria záujemcovia.

Národný týždeň manželstva

ntm final plagat jpeg

Rozlúčka

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku nedožitých 61 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný Štefan Valko z Kolónky.
Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutočnila v sobotu, dňa 16. februára 2019 v Lazoch pod Makytou.

Valko Štefan parte

Rozlúčka

Zdenka Vlasta Janošková Mladoňov parteSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 8. februára 2019 usnula v Pánu vo veku nedožitých 62 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Zdena (Vlasta) Janošková, r. Hašková z Mladoňova.
V tejto časnosti sme sa rozlúčili s našou spolusestrou vo viere a príbuznou dňa 12. februára 2019 v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

pesničáková parteSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 7. januára 2019 usnula v Pánu vo veku 85 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Blažena Pesničáková, r. Štrbáňová z Čertova.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 9. januára 2019 v Lazoch pod Makytou.

Krst svätý

S potešením oznamujeme, že dňa 29. decembra 2018 prijal sviatosť Krstu svätého v našom chráme Maroš Poluch, syn rodičov Mareka Polucha a Miroslavy Valkovej.

Rozlúčka

martinko parteSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku 89 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec a príbuzný Milan Martinko z Dubkovej.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 28. decembra 2018 v našom kostole v Lazoch pod Makytou.

Krst svätý

S radosťou oznamujeme, že v nedeľu, dňa 23. decembra prijala sviatosť Krstu svätého v našom chráme Johanka Picková, dcéra rodičov Miroslava Piceka a Veroniky Pickovej, r. Túčkovej.
Tešíme sa z toho a vkladáme ju v modlitbách do Božích otcovských rúk.

Vianočné popoludnie

V nedeľu, dňa 16. decembra sa o 14.15 hod. uskutočnia v zborovej miestnosti pre skôr narodených členov zboru, našich vzácnych seniorov služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej a vianočným posedením. Pozvanie na toto vnútromisijné popoludnie bolo súčasťou vianočného pozdravu, ktorý sa doručoval.

Stránka 4 z 50« prvá...23456...910...posledná »