Translator

Zelený štvrtok

Náš vnútromisijný výbor pozýva najmä skôr narodených členov zboru na služby Božie s Večerou Pánovou, ktoré sa budú konať na Zelený štvrtok, 5. apríla o 17.15hod.  v zborovej miestnosti. Podujatie bude spojené s posedením, občerstvením a premietaním archívnych fotografií.

Upratovanie kostola

Ďakujeme ochotným ženám, ktoré dnes dopoludnia vypomohli pri upratovaní kostola ku sviatkom.

Volebný konvent

V nedeľu, 18. marca 2012 sa konal v rámci služieb Božích celozborový volebný konvent na funkciu zb. dozorcu, zb. funkcionárov a presbyterov. Čestné vyhlásenie podpísalo a doručilo všetkých 17 kandidátov.
V tajných voľbách získal každý kandidát viac ako 3/5 spomedzi 96 konventuálov s volebným právom.
Všetkým presbyterom a funkcionárom blahoželáme ku zvoleniu do funkcie.
Poďakovanie odstupujúcim presbyterom a slávnostný sľub nových činovníkov sa bude konať po uplynutí apelačnej doby v termíne po Veľkej noci. Presný dátum bude včas oznámený.

Stretnutie našich seniorov

V nedeľu, 11. marca 2012 sa v priestoroch zborovej miestnosti  konalo stretnutie straších členov nášho zboru.

Na úvod boli služby Božie, na ktorých sme spievali piesne zo starého Spevníka. Po nich sa podávalo občerstvenie, premietali sa najmä archívne fotografie zo života zboru i obce.

Slávnosť v Považskej Bystrici

Dňa 11. marca 2012, v III. nedeľu pôstnu sa konali v Evanjelickom a.v. kostole v Považskej Bystrici slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou pri príležitosti posviacky novej kazateľnice.

Rozlúčka

Vo veku nedožitých 82 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec, brat, švagor a príbuzný Rudolf Putala z Rieky. V tejto časnosti sme sa rozlúčili v stredu, 7. marca 2012.

Cirkevnoprávne predpisy

V sekcii Informácie pribudlo znenie Cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Zborový časopis – februárové číslo

Aktuálne februárové číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty

http://www.lazypodmakytou.ecav.eu/zborovy-casopis/

Doplňujúce údaje ku Kalendáru 2012 budú z priestorových dôvodov, podobne ako i výročná kňazská správa, uverejnené v marcovom čísle Prameňa.

Poďakovanie

Aj z tohto miesta vyjadrujeme poďakovanie všetkým pozostalým rodinám, ktoré po rozlúčke venovali časť kvetov na oltár v našom kostole.

Vyhodnotenie – I. stupeň ZŠ

Vyhodnotenie prác žiakov evanj. nábož. výchovy I. stupňa ZŠ v I. polroku šk. roka 2011/2012

1. miesto: Michal Staník

2. miesto: Paťka Jánovská, Vilko Zbytovský

3. miesto: Alžbetka Bašková, Barborka Bašková, Karin Chodúrová, Laura Putalová

Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa konalo v rámci služieb Božích v nedeľu, 12. februára 2012.

Stránka 37 z 38« prvá...12...3435363738