Translator

Rozlúčka

Vo veku 91 rokov zosnul v Pánu bývalý učiteľ a kantor na Lazoch – Ján Lako.
Rozlúčka sa konala v nedeľu, 13. mája 2012 o 15.00hod. na cintoríne v Partizánskom.
V tom čase sme zvonili na jeho počesť aj na našich zvonoch.

Deň matiek

V nedeľu, 13. mája 2012, v 5. po Veľkej noci od 10.45h. budeme v programe detí počas služieb Božích ďakovať našim matkám a starým matkám za ich lásku, obetavosť a starostlivosť.

Slávnostný sľub presbyterov

Slávnostný sľub a úvod novozvolených presbyterov sa konal v nedeľu, 6. mája 2012

Zborový deň

strom reformácie a zborový deň

Nedeľa, 6. mája 2012 bude v pamäti členov CZ ECAV Lazy pod Makytou významným dňoch. Počas dopoludňajších služieb Božích zložili slávnostný sľub a boli uvedení do svojich funkcií, hodností členovia novozvoleného presbyterstva. Tejto slávnostnej chvíli predchádzalo blahoprianie a poďakovanie našej žiačke Anetke Chreňovej, ktorá na celoslovenskej Biblickej olympiáde v Liptovskom Mikuláši dňa 4. mája 2012 získala v II. kategórii 1. miesto.

Pri príležitosti uvedenia nových presbyterov a 132. výročia narodenia Želmíry Duchajovej – Švehlovej, kantorky, učiteľky a prvej slovenskej výtvarníčky s akademickým vzdelaním sa v popoludňajších hodinách konal zborový deň. Jeho slávnostným úvodom bolo zasadenie pamätnej lipy – Stromu reformácie, ktoré bolo obohatené spevom piesne z Evanjelického spevníka “Kto za pravdu horí” a prednesom básne Jozefa Hrbáčka “Vyznanie domovu” z básnickej zbierky domácich autorov “Pozdrav z Lazov”.

Po oficiálnej časti nasledovala opekačka, športové aktivity, vzájomné rozhovory.


Blahoželanie

Anetka Chreňová získala 1. miesto v II. kategórii /5.-7. ročník ZŠ/ na celoslovenskej olympiáde biblických vedomostí, ktorá sa konala v piatok, 4. mája 2012 v Liptovskom Mikuláši.
Blahoželáme!

Poďakovanie

Poďakovanie vyjadrujeme všetkým, ktorí darujú kvety na oltár – kúpené, zo svojich záhrad, alebo dajú finančný milodar na ich kúpu. Zároveň ďakujeme aj všetkým pozostalým rodinám,  ktoré aj v čase smútku myslia na výzdobu kostola a po pohrebnej rozlúčke venujú časť kvetov.

Prameň spod Makyty * máj

V sekcii Zborový časopis je ku prezretiu /alebo uloženiu kliknutím na “Uložiť ako”/ májové číslo Prameňa spod Makyty.

TV Považie

V nedeľu, 6. mája bude od 15.00hod. TV Považie vysielať záznam misijných spomienkových služieb Božích z Mierového námestia v Ilave, ktoré sa konali v nedeľu, 22. apríla 2012.

Rozlúčka

V stredu, dňa 2. mája 2012 sme sa v tejto časnosti rozlúčili s naším spolubratom vo viere a pre rodinu manželom, otcom, starým otcom a príbuzným Rudolfom Vranákom, ktorý usnul vo veku 67 rokov.

Dorastový tábor

Termín konania dorastového táboru – 10.-15. júl 2012 vo Vrícku.

Stránka 37 z 40« prvá...12...3536373839...posledná »