Translator

Rozlúčka

Zdenka Vlasta Janošková Mladoňov parteSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 8. februára 2019 usnula v Pánu vo veku nedožitých 62 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Zdena (Vlasta) Janošková, r. Hašková z Mladoňova.
V tejto časnosti sme sa rozlúčili s našou spolusestrou vo viere a príbuznou dňa 12. februára 2019 v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

pesničáková parteSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 7. januára 2019 usnula v Pánu vo veku 85 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Blažena Pesničáková, r. Štrbáňová z Čertova.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 9. januára 2019 v Lazoch pod Makytou.

Krst svätý

S potešením oznamujeme, že dňa 29. decembra 2018 prijal sviatosť Krstu svätého v našom chráme Maroš Poluch, syn rodičov Mareka Polucha a Miroslavy Valkovej.

Rozlúčka

martinko parteSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že vo veku 89 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec a príbuzný Milan Martinko z Dubkovej.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 28. decembra 2018 v našom kostole v Lazoch pod Makytou.

Krst svätý

S radosťou oznamujeme, že v nedeľu, dňa 23. decembra prijala sviatosť Krstu svätého v našom chráme Johanka Picková, dcéra rodičov Miroslava Piceka a Veroniky Pickovej, r. Túčkovej.
Tešíme sa z toho a vkladáme ju v modlitbách do Božích otcovských rúk.

Vianočné popoludnie

V nedeľu, dňa 16. decembra sa o 14.15 hod. uskutočnia v zborovej miestnosti pre skôr narodených členov zboru, našich vzácnych seniorov služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej a vianočným posedením. Pozvanie na toto vnútromisijné popoludnie bolo súčasťou vianočného pozdravu, ktorý sa doručoval.

Pozvánka

ZUŠ Záriečie

Upratovanie kostola

Náš kostol sa bude upratovať ku vianočným sviatkom v utorok, dňa 18. decembra od 08.30 hod.
O účasť prosíme najmň ochotné ženy-sestry.

Vianočný koncert

koncert Púchov vianočný – web

Predaj stromčekov

20181214_084046 predaj stromčekovPredaj vianočných stromčekov v Lazoch pod Makytou v centre obce na Lapači.
Stránka 3 z 4912345...89...posledná »