Translator

Zvonenie

Dňa 31. októbra 2017, v ten pre našu cirkev tak pamätný deň, budú zvoniť zvony v evanjelických kostoloch celej cirkvi o 13.00 hod.
Nech sa spoločne rozozvučí hlas zvonov vo všetkých kostoloch našej ECAV na Slovensku pri pamiatke 500. výročia reformácie.

Vnútromisijné stretnutie pre našich seniorov

V nedeľu, dňa 15. októbra 2017 sa uskutočnili v zborovej miestnosti služby Božie a posedenie pre skôr narodených členov zboru.

Rozlúčka

Pavol ChreňoSo zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 83 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec a príbuzný Pavol Chreňo z Lieskovca.
Spievanie sa napokon na žiadosť pozostalej rodiny nebude konať. Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutoční v utorok, 24. októbra 20147 o 13.30 hod. iba v dome smútku v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

michňováSo zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov usnula naša spolusestra a pre rodinu matka, stará matka, prastará matka a príbuzná Mária Michňová, r. Močková zo Švečkového.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 3. októbra v Lazoch pod Makytou.

Zborový deň

Makyta vrchV nedeľu, dňa 24. septembra sa uskutočnil pri výročí Reformácie I. ročník zborového dňa s turistickým výstupom na vrch Makyta a k prameňu pri Brtíške.
Štart z Makýtky bol o 13.15 hod.
Na Makyte v rámci vnútromisijného programu mal  pozdrav, príhovor zborový kantor Milan Michňo a na reformačnú tému členka našej mládeže a vysokoškoláčka Mária Urbanová.

Párnica dorastový tábor

TSK Párnica 17.-22.júl 2017 grafika

Dorastový tábor v Párnici, konaný s finančnou podporou TSK a záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 23. septembra 2017 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Lišaníková a Dominik Melicherík.

Blahoželáme a prajem mladomanželom Božie požehnanie.

Krst svätý

S radosťou oznamujeme, že dňa 15. septembra 2017 o 11.00 hod. prijal sviatosť Krstu svätého v našom chráme Matej Valjent, syn manželov Martin Valjent a Kristína Valjentová, rod. Hrbáčková.

Tešíme sa a prajeme im Božie požehnanie.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 16. septembra 2017  vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Fojtíková a Vladimír Sadloň.

Blahoželáme a vyprosujeme im Božie požehnanie.

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu sme si pripomenuli počas služieb Božích, v 13. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 10. septembra 2017.

Stránka 2 z 3812345...89...posledná »