Translator

Oznamy

– zbierka pre 16-ročnú Dominiku Madalovú zo Záriečia, ktorá po úraze prekonáva vážne zdravotné komplikácie, vyniesla v našom zbore sumu 340,60 €. Ďakujeme všetkým darcom!

– dňa 21. októbra sa konali v zborovej miestnosti pri príležitosti mesiaca októbra, mesiaca úcty k starším služby Božie pre starších členov zboru, spojené s posedením, spievaním piesní zo starého Spevníka. Súčasťou posedenia bolo i premietanie fotografií

Komentáre sú uzatvorené