Translator

Primície

V sobotu, 28. júla sa konala  v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Michalovciach slávnostná inštalácia novokňazov, na ktorej bol za kňaza našej cirkvi ordinovaný i náš teológ Mgr. Dušan Vaňko.

Mgr. Dušan Vaňko bude mať primície – teda prvé služby Božie po ordinácii v domácom zbore v nedeľu, 12. augusta 2012.

Komentáre sú uzatvorené