Translator

Konfirmačná prípravka – podučky

Konfirmačná prípravka – podučky pre starších a mladších konfirmandov sa začnú v druhom septembrovom týždni.
Noví konfirmandi /zväčša žiaci 7. ročníka ZŠ vo veku 12 rokov /sa môžu prostredníctvom svojich rodičov prihlásiť či už osobne u domáceho farára alebo doručením vyplnenej prihlášky, ktoré budú k dispozícii v škole alebo pri východe z chrámu.

Komentáre sú uzatvorené