Translator

Dorastová víkendovka

Náš cirkevný zbor a Oblastné centrum Spoločenstva evanj. mládeže v Púchove pozýva členov nášho dorastu počas víkendu 8.-10. februára do Veľkého Slavkova na dorastovú víkendovku. Cena je 15 €.
Prihlášky sa odovzdávali v škole a počas stretnutia dorastu.
Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať zborovému farárovi alebo vedúcemu dorastu Petrovi S.

Komentáre sú uzatvorené