Translator

Deň učiteľov

Komensky Jan AmosDňa 28. marca 1592 sa narodil pedagóg, učiteľov národov, filozof, spisovateľ, teológ a biskup Jednoty bratskej Jan Amos Komenský.
Tento deň vo všeobecnosti predstavuje sviatok všetkých učiteľov, pedagogických pracovníkov. Znamená predovšetkým úctu a uznanie za vykonávanie ich povolania, životného poslania pri výchove detí, žiakov, študentov.
Týmto by sme chceli vyjadriť poďakovanie všetkým učiteľkám, učiteľom, pedagogickým pracovníkom, ktorí sa starajú o poskytnutie vzdelania našej mladej generácii.
Poďakovanie patrí aj učiteľom, pedagógom, ktorí už nie sú v činnej službe a nažívajú v dôchodku.

Komentáre sú uzatvorené