Translator

Cirkevný príspevok

Podľa nášho zborového štatútu sa od 1. septembra platí cirkevný príspevok /cirkevná daň/ bez rozdielu veku na osobu 4 €.

Cirkevný príspevok je možné uhradiť do konca decembra pred alebo po skončení služieb Božích v nedeľu vo vestibule.

Zároveň pri tej príležitosti vyjadrujeme prosbu o milodar či už na rekonštrukciu nášho kostolného organa alebo cirkevné ciele.

Ďakujeme!

Komentáre sú uzatvorené