Translator

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola ku veľkonočným sviatkom sa uskutoční v pondelok, dňa 15. apríla 2018 od 09.00 hod. O účasť, výpomoc prosíme najmä ochotné ženy-sestry.

Upratovanie kostola

Náš kostol sa bude upratovať ku vianočným sviatkom v utorok, dňa 18. decembra od 08.30 hod. O účasť prosíme najmň ochotné ženy-sestry.

Upratovanie kostola

Kostol sa upratoval ku pamiatke posvätenia v pondelok, dňa 10. septembra. Za výpomoc ďakujeme ochotným ženám-sestrám.