Translator

Párnica dorastový tábor

Dorastový tábor v Párnici, konaný s finančnou podporou TSK a záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Poďakovanie

V mene predsedníctva zboru vyjadrujeme aj touto cesto poďakovanie starostovi obce JUDr. Jánovi Mičicovi a poslancom obecného zastupiteľstva Lazy pod Makytou za finančný príspevok vo výške 200€ na letný tábor detí a dorastu.

Dorastový tábor

Od 6.-11. augusta 2013 sa konal vo Vrícku letný dorastový tábor.

Vystúpenie detí v kostole

V nedeľu, 28. júla 2013 na začiatku služieb Božích vystúpili s piesňou deti a vedúci – účastníci detského tábora, konaného v Lazoch v dňoch 22.-26.júla.

Prihláška na detský tábor

Detský letný tábor * Chata Dešná

Termín: 7.-11. august 2012

Prihláška na detský letný tábor v Dešnej na stiahnutie alebo priame vytlačenie tu >>>