Translator

Veľkonočný pozdrav pre našich seniorov

Dnes, v piatok, 23.3. sa roznášali skôr narodeným členom nášho zboru, našim vzácnym seniorom pozdravy ku veľkonočným sviatkom spolu s pozvaním na služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej na Zelený štvrtok. Za text príhovoru a výpomoc ďakujem zb. poddozorkyni a členke vnútromisijného výboru Daniele Pelikánovej.

Vnútromisijné stretnutie pre našich seniorov

V nedeľu, dňa 15. októbra 2017 sa uskutočnili v zborovej miestnosti služby Božie a posedenie pre skôr narodených členov zboru.