Translator

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 4. mája 2019 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Janka Pajgerová a Miroslav Nábelek.

Blahoželáme a prajeme im Božie požehnanie.

Požehnanie manželstva

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 6. októbra 2018 prijali požehnanie manželstva kresťanským spôsobom v našom chráme Denisa Túčková, r. Chodúrová a Miroslav Túček. Ich dcérka Nela prijala po obrade sviatosť Krstu svätého. V liturgii bol účastný aj náš rodák, br. farár Dušan Vaňko z Košece, ktorému vyjadrujeme poďakovanie.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 8. septembra 2018 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Simona Polacká a Ľuboš Čechutý.

Blahoželáme im a prajeme Božie požehnanie.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu dňa 11. augusta 2018 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Simona Chreňová a Ján Bruncko a Ivana Jurčiová a Jozef Ježovica. Blahoželáme a prajeme obom párom Božie požehnanie!

Požehnanie manželstva

V sobotu, dňa 16. júna 2018 prijali požehnanie manželstva kresťanským spôsobom Tomáš Hulák a Marianna Huláková, r. Juríková. Blahoželáme a prajeme im všetko najlepšie.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 23. septembra 2017 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Lišaníková a Dominik Melicherík.

Blahoželáme a prajem mladomanželom Božie požehnanie.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 16. septembra 2017 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Fojtíková a Vladimír Sadloň.

Blahoželáme a vyprosujeme im Božie požehnanie.

Sobáš

Sobášny obrad

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 20. mája vstúpili do stavu manželského v evanjelickom kostole v Púchove Radoslav Baranec a Darina Šramčíková.

Sobáš

V sobotu, dňa 15. októbra vstúpili do stavu manželského v našom chráme Darina Bobáková a Vladimír Malovec. Blahoželáme a želáme im Božie požehnanie!

Sobáš

V sobotu, dňa 25. júna o 15.00 hod. vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Pacholíková a Lukáš Micka. Blahoželáme a v modlitbe ich vkladáme do Božích otcovských rúk.

Stránka 1 z 212