Translator

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 23. septembra 2017 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Lišaníková a Dominik Melicherík.

Blahoželáme a prajem mladomanželom Božie požehnanie.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 16. septembra 2017 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Fojtíková a Vladimír Sadloň.

Blahoželáme a vyprosujeme im Božie požehnanie.

Sobáš

Sobášny obrad

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 20. mája vstúpili do stavu manželského v evanjelickom kostole v Púchove Radoslav Baranec a Darina Šramčíková.

Sobáš

V sobotu, dňa 15. októbra vstúpili do stavu manželského v našom chráme Darina Bobáková a Vladimír Malovec. Blahoželáme a želáme im Božie požehnanie!

Sobáš

V sobotu, dňa 25. júna o 15.00 hod. vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Pacholíková a Lukáš Micka. Blahoželáme a v modlitbe ich vkladáme do Božích otcovských rúk.

Sobáš

V sobotu, 22. augusta 2015 vstúpili v našom chráme do stavu manželského Veronika Mišúnová a Ján Malovec. Blahoželáme a vyprosujeme i ďalšie Božie sprevádzanie!

Sobáš

V sobotu, dňa 23. augusta 2014 o 15.30 hod. vstúpili do stavu manželského v evanjelickom kostole v Púchove členka nášho zboru Kristína Hrbáčková a Martin Valjent.

Sobáš

V sobotu, 21. júna 2014 o 15.30 hod. vstúpili do stavu manželského v našom chráme Marian Rudinský a Zdenka Mračková.

Sobáš

V sobotu, dňa 20. júla 2013 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Jana Húževková a Miroslav Tomana.

Sobáš

V sobotu, 25. mája o 16.00hod. vstúpili do stavu manželského v našom chráme Dušan Vaňko a Lucia Bočková. Počas obradu vystúpil spevokol Prameň, deti a mládež, prihovorili sa vzácni hostia.

Blahoželáme!

Stránka 1 z 212