Translator

Služby Božie

– 10. nedeľa po Svätej Trojici, – služby Božie dňa 25. augusta 2019 o 10.45 hod. Téma nedele “Neprijatá Božia milosť.” Počas služieb Božích sa bude prisluhovať velebná sviatosť Večere Pánovej. Po skončení služieb Božích bude krátka porada presbyterstva a nácvik spevokolu Prameň.

 

[…]

Pamiatka posvätenia chrámu

Vzácne 160. výročie Pamiatky posvätenia chrámu si pripomenieme na slávnostných službách Božích v 12. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 8. septembra 2019 o 10.00 hod. […]

Slávnostné služby Božie v Považskej Bystrici

Mládežnícke služby Božie

 

 

– služby Božie v nedeľu, 26. po Svätej Trojici, dňa 25. novembra 2018, v poslednú nedeľu cirkevného roka, – sa uskutočnia o 10.45 hod. Po nich sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň a pracovné stretnutie zborového presbyterstva.

[…]

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu sme si pripomenuli v nedeľu, dňa 16. septembra 2018. Počas služieb Božích vystúpil spevokol Prameň. Budúci rok si chceme pripomenúť okrúhle 160. výročie posvätenia nášho chrámu.

Služby Božie

* 25. marec 2018 * 6. nedeľa pôstna * nedeľa Kvetná, začiatok o 10.45 hod. Obsahovú náplň služieb Božích bude tvoriť čítanie pašiových textov a spev pašiových piesní.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční v zborovej miestnosti nácvik spevokolu Prameň.

Na základe rozhovoru s br. dozorcom a br. účtovníkom sa stretnutie zborového presbyterstva presúva na […]

Mládežnícke služby Božie

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu sme si pripomenuli počas služieb Božích, v 13. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 10. septembra 2017.

Vnútromisijné popoludnie

V nedeľu, dňa 16. októbra 2016 v rámci mesiaca októbra – mesiaca úcty ku starším, pozývame najmä skôr narodených členov zboru o 15.00 hod. do zborovej miestnosti na vnútromisijné služby Božie. Spievať sa bude zo starého Spevníka. Po skončení služieb Božích bude posedenie s občerstvením a premietaním archívnych i aktuálnych fotografií.

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu, 156. výročie si pripomenieme v nedeľu, dňa 13. septembra 2015. Nebude sa konať detská besiedka. Od tohto termínu bude pred a po skončení služieb Božích možnosť uhradiť si cirkevný príspevok /cirkevnú daň/ vo výške 4€ na osobu.

Stránka 1 z 3123