Translator

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 12. marca 2018 usnula vo veku 80 rokov v Pánu naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Anastázia Bednáriková, r. Šulíková z Dubkovej. Spievanie sa uskutoční v stredu, dňa 14. marca 2018 o 16.30 hod. na Dubkovej v budove bývalého obecného úradu. Rozlúčka s našou spolusestrou vo viere a […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 9. marca 2018 usnul vo veku nedožitých 57 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, brat a príbuzný Miroslav Hrbáček. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v nedeľu, dňa 11. marca 2018 v Lazoch pod Makytou.

[…]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec a príbuzný Ján Jurči z Dubkovej. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v sobotu, dňa 10. marca 2018 v Lazoch pod Makytou.

[…]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 5. marca 2018 vo veku 43 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu dcéra a príbuzná Zuzana Svorčíková z Dubkovej. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v piatok, dňa 9. marca 2018 na Dubkovej.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 87 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu príbuzný Martin Rezák z Dubkovej. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 14. februára 2018 v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 6. februára 2018 usnula v Pánu vo veku 94 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Zuzana Túčková, r. Jurčiová z Rieky. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 10. februára 2018 v Lazoch pod Makytou.

[…]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 3. februára 2018 usnul vo veku 88 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, prastarý otec a príbuzný Jakub Mudrák z Tisového. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 7. februára 2018.

Rozlúčka

So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že v Pánu usnul vo veku 85 rokov otec, starý a prastarý otec Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický a. v. farár, teológ a bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Pohrebná rozlúčka sa uskutočnila dňa 27. januára 2018 vo Veľkom evanjelickom chráme Božom […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 11. januára 2018 usnula v Pánu vo veku 85 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a prastará matka Ľudmila Fojtíková, r. Kniežová z Dubkovej.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 13. januára 2018 v našom kostole v Lazoch pod Makytou.

[…]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 83 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec a príbuzný Pavol Chreňo z Lieskovca. Spievanie sa napokon na žiadosť pozostalej rodiny nebude konať. Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutoční v utorok, 24. októbra 20147 o 13.30 hod. iba v dome smútku […]

Stránka 1 z 1012345...89...posledná »