Translator

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 83 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec a príbuzný Pavol Chreňo z Lieskovca. Spievanie sa napokon na žiadosť pozostalej rodiny nebude konať. Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutoční v utorok, 24. októbra 20147 o 13.30 hod. iba v dome smútku […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov usnula naša spolusestra a pre rodinu matka, stará matka, prastará matka a príbuzná Mária Michňová, r. Močková zo Švečkového. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 3. októbra v Lazoch pod Makytou. […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 71 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, prastarý otec, brat a príbuzný Dušan Fojtík z Rieky. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 13. septembra 2017 v Lazoch pod Makytou.

[…]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 87 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec a príbuzný Rudolf Konár z Rieky. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v sobotu, dňa 9. septembra 2017 v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 63 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu príbuzný Emil Svorčík. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili vo štvrtok, dňa 31. augusta 2017.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 60 rokov usnul spoluobčan, spolubrat vo viere /CZ Záriečie/ a príbuzný Dušan Šimončič z Dubkovej.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili vo štvrtok, dňa 31. augusta 2017 na Dubkovej.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 31. júla 2017 vo veku 64 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu manželka, matka, stará matka a príbuzná Zdenka Návojová, r. Pacholíková z Kolónky. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v piatok, dňa 4. augusta 2017 v Lazoch pod Makytou.

[…]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 55 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, syn a brat Anton Majerík z Panštiny. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili vo štvrtok, dňa 13. júla 2017 v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 83 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Františka Svorčíková, r. Chodúrová z Kolónky. Spievanie sa uskutočnilo v stredu, dňa 7. júna o 17.15 hod. v zborovej miestnosti. Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutoční vo štvrtok, dňa 8. júna 2017 o 13.00 […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 22. mája 2017 usnul vo veku 75 rokov otec, starý otec a príbuzný Ján Surovec z Panštiny. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 26. mája 2017 v Dome smútku v Lazoch pod Makytou.

Stránka 1 z 912345...89...posledná »