Translator

Pripravované podujatia

Pripravované podujatia spolu s OZ Prameň spod Makyty

– Kýčerského spievanky * I. adventná nedeľa, 3. december 2017 o 14.00 hod., Dom histórie Lazy pod Makytou

Výstava Cithara sanctorum

[…]

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Náš zbor sa i v tomto roku zapojil do Dní európskeho kultúrneho dedičstva, a to sprístupnením nášho chrámu pre verejnosť.

Prvý termín – pondelok, 14. september 2015, 10.00-12.00 hod. Druhý termín – streda, 16. september 2015, 10.00-12.00 hod. Tretí termín – piatok, 18. september 2015, 10.00-11.00 hod.

 

Drevené krížiky

Po skončení služieb Božích je možné zakúpiť si vo vestibule umelecky stvárnené drevené krížiky /z lipy a orecha/ v cene 12 €, ktoré vyhotovil Miroslav Marcinko z Lazov pod Makytou.

Evanjelický farár Pavel Chorvát dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi

Najvyššie izraelské ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa každoročne udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas holokaustu, dostali 11. februára 2014 ďalší piati Slováci in memoriam. Na slávnosti v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

[…]

Vianočné stromčeky

Predaj vianočných stromčekov v Lazoch pod Makytou, na Lapači, cena za kus 19,88 €. Kontakt: 0905 490 603

Ponuka

Oznam najmä pre členov rím.kat. farnosti v Lazoch pod Makytou

S blížiacim sa rokom 2013 si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou diaľničných známok. Naša diecéza má možnosť zabezpečiť distribúciu a predaj diaľničných nálepiek na rok 2013.

Jedná sa o možnosť zabezpečiť diaľničné nálepky pre všetkých záujemcov z radov veriacich a širšej verejnosti v rámci jednotlivých […]

Oznamy

– zbierka pre 16-ročnú Dominiku Madalovú zo Záriečia, ktorá po úraze prekonáva vážne zdravotné komplikácie, vyniesla v našom zbore sumu 340,60 €. Ďakujeme všetkým darcom!

– dňa 21. októbra sa konali v zborovej miestnosti pri príležitosti mesiaca októbra, mesiaca úcty k starším služby Božie pre starších členov zboru, spojené s posedením, spievaním piesní zo starého […]

Ponuka kníh

V knižnici kostola je aktuálne ku zakúpeniu:

– 5 výtlačkov Biblie – 5 evanjelických spevníkov

Správa zo SPK

http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/generalny_biskup_na_spk_tus

Stránka 1 z 212