Translator

Denný detský tábor

Deň detí

Čokoládová párty pre deti

V pondelok, dňa 20. augusta sa uskutočnila v našom areáli čokoládovú párty – denný detský tábor, ktorú pripravili učiteľky, pracovníci našej detskej besiedky.

MDD

Deň detí

Deti i rodičov srdečne pozývame v nedeľu, dňa 10. júna 2018 od 14.30 hod. do areálu fary na duchovno-športový program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Pozvánka

Nezisková organizácia NAŠA DOLINA Vás pozýva v sobotu 28. apríla na muzikál „Ako prišli lastovičky domov“. Predstavenie bude v kultúrnom dome v Mestečku o 17.30 hodine. Príbeh podľa Kristíny Royovej predstavia deti zo speváckej skupiny Lastovičky zo Starej Turej a deti z tanečnej školy BIBS z Myjavy. V prípade pekného a teplého počasia plánujeme predstavenie […]

Biblická olympiáda TUS ECAV

Na biblickej olympiáde Turčianskeho seniorátu, konanej v Martine dňa 20. apríla získali vo svojej kategórii Nikol Chodúrová 3. miesto a Timotej Fabok 2. miesto. Blahoželáme.

Pozvánka

Pozývame deti a rodičov na tieto párty. Všetci ste srdečne vítaní Učiteľky detskej besiedky sa zároveň obracajú na ochotné ženy-sestry s prosbou o napečenie koláčov pre toto podujatie /21. a 22. august 2017/, ktoré sa bude konať v zborových priestoroch od 08.00 – 15.00 hod. Kto by chcel priniesť, prosíme, aby ich o tom vopred […]

Deň matiek

Deň matiek

Za lásku a starostlivosť našich mamičiek a starých mamičiek sme poďakovali počas služieb Božích v nedeľu, dňa 14. mája 2017.

 

Deň detí

V nedeľu, dňa 5. júna sa uskutočnilo v našom areáli duchovno-športové pásmo pri príležitosti Dňa detí.

Aj z tohto miesta vyjadrujeme poďakovanie rodičom i deťom, ktorí sa zúčastnili tohto programu /ktorý bol, žiaľ, prerušovaný dažďom/. Za prípravu hodnotného programu, slova, kulís, scénky, pohostenia ďakujeme učiteľkám detskej besiedky, ochotným členom dorastu, mládeže a štedrým darcom.

[…]

Stránka 1 z 3123