Translator

Deň učiteľov

Dňa 28. marca 1592 sa narodil pedagóg, učiteľov národov, filozof, spisovateľ, teológ a biskup Jednoty bratskej Jan Amos Komenský. Tento deň vo všeobecnosti predstavuje sviatok všetkých učiteľov, pedagogických pracovníkov. Znamená predovšetkým úctu a uznanie za vykonávanie ich povolania, životného poslania pri výchove detí, žiakov, študentov. Týmto by sme chceli vyjadriť poďakovanie všetkým učiteľkám, učiteľom, pedagogickým […]