Translator

Blahoprianie

Keď ma budete hľadať celým srd­com,  dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov. /Jer 29, 13-14/

Návštevníkom našej zborovej stránky prajem v hľadaní Božej vôle spolu s prežívaním Jeho oblažujúcej blízkosti požehnaný Nový rok 2012. Peter Fabok

Komentáre sú uzatvorené