Translator

Beseda o knihe

Beseda žiakov II. stupňa ZŠ o knihe „Lodníkov syn“ sa konala v piatok, 4.novembra v zborovej miestnosti.
Prvé miesto  a zlatú medailu získala Aneta Chreňová, druhé miesto a strieborná medaila patrí Marekovi Tvarožkovi. Tretie miesto nebolo určené.

Keďže sa besedy zúčastnilo veľmi málo žiakov, beseda bude pokračovať v januárovom termíne.

Komentáre sú uzatvorené