Translator

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Antónia Mudráková, r. Baluchová z Makýtky.
Spievanie v predvečer rozlúčky sa na žiadosť rodiny neuskutoční. V tejto časnosti sa rozlúčime s našou spolusestrou vo viere v piatok, dňa 29. júla 2016 o 16.30 hod. v našom kostole v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Ľudmila Cigániková, r. Jurisová, rodáčka z Lazov pod Makytou, bydliskom v Udiči.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v utorok, dňa 26. júla v Lazoch pod Makytou.

Služby Božie


* 10. nedeľa po Svätej Trojici, dňa 31. júla 2016 – služby Božie sa budú konať so začiatkom o 10.45 hod.
V rámci služieb Božích sa bude prisluhovať velebná sviatosť Večere Pánovej.

Biblické hodiny budú pokračovať v mesiaci auguste.

Pamiatku posvätenia nášho chrámu si pripomenieme v nedeľu, dňa 11. septembra 2016, v 16. nedeľu po Svätej Trojici.
Zároveň v obci budú “hody“.  V tú nedeľu bude počas služieb Božích otvorenie nového školského roku 2016/2017 a prijatie požehnania žiakmi, študentmi a pedagógmi pri oltári/besiedka sa neuskutoční/.

Sobáš

prstienkyV sobotu, dňa 25. júna o 15.00 hod. vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana PacholíkováLukáš Micka.
Blahoželáme a v modlitbe ich vkladáme do Božích otcovských rúk.

Brigáda

Ďakujeme všetkým mužom a starším chlapcom, ktorí sa zúčastnili na brigáde /štiepanie a ukladanie dreva za farou/, v sobotu, dňa 18. júna 2016.

Rozlúčka

Parte MarcinovaVo veku 86 rokov usnula v Pánu matka br. farára Ľubomíra Marcinu Božena Marcinová, rod. Pajtášová, niekdajšia zriadenka, kostolníčka CZ Košeca a dlhoročná obetavá spolupracovníčka Strediska evanjelickej diakonie v Košeci.

Rozlúčka s našou spolusestrou vo viere sa uskutočnila dňa 15. júna 2016 o 16.00 hod. v evanjelickom kostole v Púchove.

Deň detí

V nedeľu, dňa 5. júna sa uskutočnilo v našom areáli duchovno-športové pásmo pri príležitosti Dňa detí.

Aj z tohto miesta vyjadrujeme poďakovanie rodičom i deťom, ktorí sa zúčastnili tohto programu /ktorý bol, žiaľ, prerušovaný dažďom/.
Za prípravu hodnotného programu, slova, kulís, scénky, pohostenia ďakujeme učiteľkám detskej besiedky, ochotným členom dorastu, mládeže a štedrým darcom.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 5. júna 2016 usnul vo veku 59 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný Jaroslav Fojtík z Rakovca.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v stredu, dňa 8. júna  v Lazoch pod Makytou.

Pohrebná rozlúčka

V piatok, dňa 3. júna 2016 sa bude konať na cintoríne v Pružine /blízko Považskej Bystrice/ pohrebná rozlúčka s naším spolubratom vo viere a pre rodinu manželom, otcom, starým otcom a bratom Rudolfom Pechom, rodákom z Lazov pod Makytou /narodený v roku 1945, na Lazoch žil 6 rokov/, ktorý usnul vo veku 70 rokov.

Duchajovej jablonka

V tomto roku sa nebude konať z rôznych dôvodov Duchajovej jablonka.
Ďakujeme za porozumenie.

Stránka 1 z 2912345...89...posledná »