Translator

Zápis do I. ročníka ZŠ Lazy pod Makytou

Zápis_2017_2018_Strana_1Zápis_2017_2018_Strana_2

Služby Božieandacht– 3. pôstna nedeľa, dňa 19. marca 2017 o 10.45 hod.

Detská besiedka sa uskutoční v tradičnom čase o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

– 2. pôstna večiereň sa uskutoční vo štvrtok, dňa 16. marca o 16.00 hod. v zborovej miestnosti

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV sa uskutoční v Cirkevnom zbore ECAV Sučany v nedeľu, dňa 26. marca 2017 o 14.30 hod.

 

Sviatosť Krstu svätého

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 11. marca 2017 prijala v našom kostole sviatosť Krstu svätého Sára Mičegová.

Spevníky a pašie

Pre zapožičanie si hosťami, návštevníkmi počas služieb Božích sme zakúpili pre kostol 5 výtlačkov Evanjelických spevníkov a 5 výtlačkov Pašií opatrených zborovou pečiatkou.

Funebrál

Pre zapožičanie počas rozlúčkových spievaní v zborovej miestnosti sme zakúpili 5 výtlačkov Funebrálu opatrených zborovou pečiatkou.

Smútočný oznam

parte LackoSo zármutkom, ale v nádeji na večný život a spasenie oznamujeme, že dňa 19. februára 2017 usnul vo veku 88 rokov br. farár Ján Lacko, ktorý účinkoval 18,5 roka v našom cirkevnom zbore.

Rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok, dňa 23. februára 2017 o 14.00 hod. v evanjelickom kostole v Bratislave-Petržalke.
Ďakujeme členom nášho zboru, ktorí sa zúčastnili tejto rozlúčky.

 

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 14. februára 2017 usnul vo veku nedožitých 82 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý a prastarý otec Jakub Lišaník z Dubkovej.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 17. februára v Lazoch pod Makytou.

Pripravované podujatia

Pripravované podujatia spolu s OZ Prameň spod Makyty

Duchajovej jablonka * sobota, 10. jún 2017 o 09.15 hod., Lazy pod Makytou

letný dorastový tábor * 17. – 22. júl 2017, Párnica

– Kýčerského spievanky * I. adventná nedeľa, 3. december 2017 o 14.00 hod., Dom histórie Lazy pod Makytou

Výstava Cithara sanctorum

brozura- cithara_Strana_1brozura- cithara_Strana_2brozura- cithara_Strana_3brozura- cithara_Strana_4brozura- cithara_Strana_5brozura- cithara_Strana_6brozura- cithara_Strana_7brozura- cithara_Strana_8plagat citara sanctorum

Stránka 1 z 3412345...89...posledná »