Translator

Veľkonočný pozdrav pre našich seniorov

Dnes, v piatok, 23.3. sa roznášali skôr narodeným členom nášho zboru, našim vzácnym seniorom pozdravy ku veľkonočným sviatkom spolu s pozvaním na služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej na Zelený štvrtok.
Za text príhovoru a výpomoc ďakujem zb. poddozorkyni a členke vnútromisijného výboru Daniele Pelikánovej.

Služby Božie

kríže tri* 25. marec 2018 * 6. nedeľa pôstna * nedeľa Kvetná, začiatok o 10.45 hod.
Obsahovú náplň služieb Božích bude tvoriť čítanie pašiových textov a spev pašiových piesní.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční v zborovej miestnosti nácvik spevokolu Prameň.

Na základe rozhovoru s br. dozorcom a br. účtovníkom sa stretnutie zborového presbyterstva presúva na nedeľu, dňa 15. apríla 2018.

– služby Božie na Zelený štvrtok s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej sa uskutočnia dňa 29. marca 2018 o 16.00 hod. v zborovej sieni.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola ku veľkonočným sviatkom sa uskutoční v pondelok, dňa 26. marca 2018 od 08.30 hod.
Prosíme najmä ochotné ženy-sestry o pomoc pri tomto upratovaní.

Občianske združenie

V mene vedenia nášho Občianskeho združenia Prameň spod Makyty sa obraciame na vás s prosbou o venovanie 2% z dane na prácu s dorastom, mládežou, stieranie medzigeneračných bariér a vnútromisijnú činnosť.

Vyhlásenie 2 percentá OZ Prameň spod Makyty 2018 (147,5 KiB, 0 zobrazení)

 1. tlačivo vo formáte PDF na vyplnenie a vytlačenie; alebo stiahnutie, vytlačenie a vypísanie perom
 2. informácie o poukázaní 1./  informácie 2./
 3. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ
  1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

  Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi /OZ Prameň spod Makyty/.

 4. Obe vyplnené tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) môžete odovzdať na farskom úrade, alebo doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.apríla 2018.

ProChrist 2018

plagát web nedeľaProChrist 2018 * nedeľa * zborová sieň * 18.00 – 19.10 hod.
Srdečne pozývame.

ProChrist 2018

plagát web sobotaProChrist 2018 * sobota * zborová sieň * 18.00 – 19.00 hod.
Srdečne pozývame.

ProChrist 2018

ProChrist 2018 pozvánka web 12.-13. marecAj tento rok sa pod heslom „NEUVERITEĽNÉ?“ uskutoční ďalší evanjelizačný týždeň PROCHRIST LIVE (od pondelka 12. do nedele 18. marca 2018)

Centrálne podujatie bude prebiehať v Lipsku, odkiaľ bude zabezpečený prenos programu jednotlivých večerov so slovenským dabingom do jednotlivých európskych krajín, aj do vašich cirkevných zborov.

Hlavnou témou bude Apoštolské vierovyznanie, ktoré nás spája s ostatnými kresťanskými konfesiami: Viera v Boha, ktorý stvoril svet a ktorý každého človeka nekonečne miluje.

Tematický týždeň:

Pondelok 12.3 Boh ma miluje

Utorok 13.3 Boh ma chce

Streda  14.3  Boh ma hľadá

Štvrtok 15.3  Boh ma zachraňuje

Piatok  16.3  Boh ma obdaruje

Sobota 17.3   Boh ma motivuje

Nedeľa 18.3  Boh ma očakáva

http://www.prochrist.evs.sk

Srdečne pozývame na prenosové miesto v našej zborovej miestnosti, – v utorok, stredu, štvrtok, sobotu, nedeľu a pondelok od 18.00 hod.

Rozlúčka

Anastázia Bednáriková parteSo zármutkom oznamujeme, že dňa 12. marca 2018 usnula vo veku 80 rokov v Pánu naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná  Anastázia Bednáriková, r. Šulíková z Dubkovej.
Spievanie sa uskutoční v stredu, dňa 14. marca 2018 o 16.30 hod. na Dubkovej v budove bývalého obecného úradu.
Rozlúčka s našou spolusestrou vo viere a príbuznou sa uskutoční vo štvrtok, dňa 15. marca 2018 o 16.00 hod. na cintoríne na Dubkovej.

Výkon služieb Božích – Cirkevný zbor ECAV Záriečie.

Rozlúčka

Miroslav Hrbáček parteSo zármutkom oznamujeme, že dňa 9. marca 2018 usnul vo veku nedožitých 57 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, brat a príbuzný Miroslav Hrbáček.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v nedeľu, dňa 11. marca 2018 v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

Ján Jurči parteSo zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec a príbuzný Ján Jurči z Dubkovej.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v sobotu, dňa 10. marca 2018 v Lazoch pod Makytou.

Stránka 1 z 4012345...89...posledná »