Translator

Služby Božie

trojica trinity2. nedeľa po Svätej Trojici * 25. jún 2017. Služby Božie v kostole o 10.45 hod. Obsahovú náplň bude tvoriť o.i. ukončenie školského roku 2016/2017 a prijatie požehnania pri oltári pre pedagógov, učiteľov detskej besiedky, žiakov ZŠ, študentov SŠ i VŠ.

sviatok apoštolov Petra a Pavla * 29. jún 2017 * štvrtok, služby Božie v kostole o 17.15 hod.
– sviatok Cyrila a Metoda * 5. júl 2017 * streda, služby Božie v kostole o 17.15 hod.

Ukončenie školského roka

S Božím menom na perách ukončíme školský rok 2016/2017 počas služieb Božích v II. nedeľu po Sv. Trojici, dňa 25. júna 2017 od 10.45 hod.

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu si pripomenieme počas služieb Božích, v 13. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 10. septembra 2017.

Pripravované podujatia

Pripravované podujatia spolu s OZ Prameň spod Makyty

letný dorastový tábor * 17. – 22. júl 2017, Párnica

– Kýčerského spievanky * I. adventná nedeľa, 3. december 2017 o 14.00 hod., Dom histórie Lazy pod Makytou

Deň detí

deň detíDeň detí

V nedeľu, dňa 11. júna 2017 sa uskutočnil vo farskom areáli pri príležitosti Dňa detí duchovno-športový program na tému: Jonáš v bruchu veľryby.
Vedúcim detskej besiedky a členom mládeže ďakujeme za kvalitný program.

Duchajovej jablonka 2017

Duchajovej jablonka 2017 web

Rozlúčka

Františka Svorčíková 8 jún 2017So zármutkom oznamujeme, že vo veku 83 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Františka Svorčíková, r. Chodúrová z Kolónky.
Spievanie sa uskutočnilo v stredu, dňa 7. júna o 17.15 hod. v zborovej miestnosti.
Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutoční vo štvrtok, dňa 8. júna 2017 o 13.00 hod. v našom chráme v Lazoch pod Makytou.

Spevníky a pašie

Pre zapožičanie si hosťami, návštevníkmi počas služieb Božích sme zakúpili pre kostol 5 výtlačkov Evanjelických spevníkov a 5 výtlačkov Pašií opatrených zborovou pečiatkou.

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie * 28. máj 2017 * Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo * 10.00 hod.lacko_konfirmandi

Pozvánka

vyšívaná reformácia púchov

Vernisáž výstavy

V nedeľu, dňa 28. mája 2017  o 14.30 hod. sa uskutoční v Župnom dome v Púchove výstava “Vyšívaná história reformácie na Slovensku 1517 – 2017”.

Stránka 1 z 3512345...89...posledná »