Translator

Pozvánka

pozvánka na letné párty final web bez dlznaPozývame deti a rodičov na tieto párty. Všetci ste srdečne vítaní :-)
Učiteľky detskej besiedky sa zároveň obracajú na ochotné ženy-sestry s prosbou o napečenie koláčov pre toto podujatie /21. a 22. august 2017/, ktoré sa bude konať v zborových priestoroch od 08.00 – 15.00 hod.
Kto by chcel priniesť, prosíme, aby ich o tom vopred informoval.
Ďakujeme v mene organizátorov.

Modlitby

Do svojich modlitieb vložme Cirkevný zbor ECAV Záriečie, br. farára, br. kantora, všetkých účinkujúcich i návštevníkov služieb Božích, ktorí majú zajtra v nedeľu, 20. augusta nahrávku rozhlasových služieb Božích.
Nech to prinesie požehnanie zboru i poslucháčom.

Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu

191-2017 Obežník jún - Všetkým CZ TUS_Strana_1191-2017 Obežník jún - Všetkým CZ TUS_Strana_2191-2017 Obežník jún - Všetkým CZ TUS_Strana_3

Služby Božie

trojica trinity– 10. nedeľa po Svätej Trojici * 20. august 2017. Služby Božie v kostole o 10.45 hod.
Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.
Po skončení služieb Božích bude nácvik spevokolu Prameň.

Pripravované podujatia

Pripravované podujatia spolu s OZ Prameň spod Makyty

– Kýčerského spievanky * I. adventná nedeľa, 3. december 2017 o 14.00 hod., Dom histórie Lazy pod Makytou

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu si pripomenieme počas služieb Božích, v 13. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 10. septembra 2017.

Upratovanie v kostole

V mene zboru sa obraciame najmä na ochotné ženy-sestry s prosbou o výpomoc pri čistení sakristie, vstupnej chodby a okolia oltára po rekonštrukčných, sanačných a maliarskych prácach, a to v piatok, 18. augusta po 16.30 hod. a v sobotu, 19. augusta po 09.00 hod., počas dňa, ako to komu bude vyhovovať.
Ďakujeme.

Rozlúčka

NávojováSo zármutkom oznamujeme, že dňa 31. júla 2017 vo veku 64 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu manželka, matka, stará matka a príbuzná Zdenka Návojová, r. Pacholíková z Kolónky.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v piatok, dňa 4. augusta 2017 v Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 55 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, syn a brat Anton Majerík z Panštiny.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili vo štvrtok, dňa 13. júla 2017 v Lazoch pod Makytou.

Ukončenie školského roka

S Božím menom na perách sme ukončili školský rok 2016/2017 počas služieb Božích v II. nedeľu po Sv. Trojici, dňa 25. júna 2017.

Stránka 1 z 3612345...89...posledná »