Translator

Služby Božie


* III. nedeľa adventná, dňa 11. decembra 2016 – služby Božie o 10.45 hod. Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať o 09.15 hod.
Po skončení hlavných služieb Božích sa uskutoční v zborovej miestnosti nácvik spevokolu Prameň.

– II. adventná večiereň sa uskutoční vo štvrtok, dňa 8. decembra v zborovej miestnosti o 16.00 hod.

Vianočný pozdrav seniorom

Vo štvrtok, dňa 1. decembra a v piatok, dňa 2. decembra sa budú počas dňa doručovať našim seniorom vianočné pozdravy od vnútromisijného výboru nášho zboru.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Františka Jurisová, r. Kopčanová.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v stredu, 30. novembra 2016.

Benefičný koncert

Mesto Púchov a ZO ÚNSS Púchov pozýva na benefičný koncert ku Dňu nevidiacich, ktorý sa bude konať v Evanjelickom kostole v Púchove, dňa 27. novembra 2016 o 14.30 hod.
Účinkujú: Ivan Vojtek /herec SND Bratislava/ a žiaci, absolventi, učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné dobrovoľné.

Smútočný oznam

V piatok, dňa 25. novembra 2016 o 10.00 hod. sa uskutočnila na cintoríne v H. Kočkovciach rozlúčka s naším spolubratom vo viere Jánom Rúbalom, ktorý usnul vo veku 69 rokov.
Ján Rúbala sa narodil vo Vydrnej, detstvo ale prežil v Lazoch pod Makytou, kde o.i. absolvoval  základnú školu. Bol synom rodičov Jána Rúbalu a Emílie, r. Martiškovej.
Bol členom CZ ECAV P. Bystrica.

Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok je možné uhradiť aj v zborovej miestnosti, a to v piatok, 18. novembra od 14.00 hod. do 17.30 hod. a v sobotu, 19. sept. od 08.00 hod. do 20.00 hod.

Brigáda

V prípade priaznivého počasia sa bude v sobotu, dňa 19. novembra 2016 od 08.00 hod. rezať v objekte fary palivové drevo.
Prosíme o účasť starších chlapcov a mužov.

Zborový časopis Prameň spod Makyty október 2016

016_10_okt_psm_web_Aktuálne farebné vydanie zborového časopisu vo formáte PDF

Krst svätý

V sobotu, dňa 5. novembra o 13. 00 hod. prijala sviatosť Krstu svätého v našom chráme Lucia Hybká.
Blahoželáme a vkladáme ju v modlitbách do Božích milostivých rúk.

Krst svätý

V sobotu, dňa 22. októbra prijala v našom kostole sviatosť Krstu svätého Katarína Furová.
Tešíme sa z toho a prosíme pre ňu Božie požehnanie!

Stránka 1 z 3212345...89...posledná »