Translator

Smútočný oznam

parte LackoSo zármutkom, ale v nádeji na večný život a spasenie oznamujeme, že dňa 19. februára 2017 usnul vo veku 88 rokov br. farár Ján Lacko, ktorý účinkoval 18,5 roka v našom cirkevnom zbore.

Rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok, dňa 23. februára 2017 o 14.00 hod. v evanjelickom kostole v Bratislave-Petržalke.

Na túto rozlúčku sa pôjde autobusom, ktorý pôjde z Lazov (o 11.00hod. spred kostola), cez Záriečie /autobusové zastávky/ a Púchov /okolo 11.20hod. parkovisko Púchovčan/.

Prihlasovanie je ukončené.

Služby Božieandachtnedeľa Predpôstna, dňa 26. februára o 10.45hod. Služby Božie budú zastupované zo Záriečia z dôvodu zastupovania domáceho farára v Košeci, Dubnici a Novej Dubnici.
Ofera je venovaná pre náš zbor.

Detská besiedka sa uskutoční v tradičnom čase o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.
Po skončení služieb Božích sa bude konať v zborovej miestnosti nácvik spevokolu Prameň.

Biblická hodina dospelých bude v piatok, dňa 24. februára o 15.00 hod.

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV sa uskutoční v Cirkevnom zbore ECAV Sučany v nedeľu, dňa 26. marca 2017 o 14.30 hod.

 

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 14. februára 2017 usnul vo veku nedožitých 82 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý a prastarý otec Jakub Lišaník z Dubkovej.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 17. februára v Lazoch pod Makytou.

Funebrál

Pre zapožičanie počas rozlúčkových spievaní v zborovej miestnosti sme zakúpili 5 výtlačkov Funebrálu opatrených zborovou pečiatkou.

Spevníky a pašie

Pre zapožičanie si hosťami, návštevníkmi počas služieb Božích sme zakúpili pre kostol 5 výtlačkov Evanjelických spevníkov a 5 výtlačkov Pašií opatrených zborovou pečiatkou.

Pripravované podujatia

Pripravované podujatia spolu s OZ Prameň spod Makyty

Duchajovej jablonka * sobota, 10. jún 2017 o 09.15 hod., Lazy pod Makytou

letný dorastový tábor * 17. – 22. júl 2017, Párnica

– Kýčerského spievanky * I. adventná nedeľa, 3. december 2017 o 14.00 hod., Dom histórie Lazy pod Makytou

Výstava Cithara sanctorum

brozura- cithara_Strana_1brozura- cithara_Strana_2brozura- cithara_Strana_3brozura- cithara_Strana_4brozura- cithara_Strana_5brozura- cithara_Strana_6brozura- cithara_Strana_7brozura- cithara_Strana_8plagat citara sanctorum

Občianske združenie

Aj v roku 2017 bude možnosť podporiť 2% z dane naše občianske združenie Prameň spod Makyty.

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie sa uskutoční v tomto roku v Nedeľu po Vstúpení /ako je to uvedené v našom kalendári i zborovom štatúte/, dňa 28. mája o 10.00 hod.

Pripravuje sa i Zlatá konfirmácia, v nedeľu, dňa 18. júna 2017.

Stránka 1 z 3412345...89...posledná »