Translator

Deň detí

V nedeľu, dňa 5. júna pozývame o 14.30 hod. deti s rodičmi do nášho areálu na duchovno-športové pásmo pri príležitosti Dňa detí.

Brigáda

Starších chlapcov a mužov prosíme o účasť na brigáde /príprava a zvoz palivového dreva pre faru a zborovú miestnosť/, ktorá sa bude konať v sobotu, dňa 28. mája so zrazom o 07.00 hod. pred zborovou miestnosťou.
Občerstvenie, pitný režim a obed budú zabezpečené.

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu

Stretnutie evanjelickych zien SEZ Vrútky webV nedeľu, dňa 29.mája 2016 sa bude konať od 15.00 hod. vo Vrútkach stretnutie žien nášho Turčianskeho seniorátu.
Odchod autobusu z Lazov spred kostola o 12.45 hod, ďalšie zastávky podľa záujmu žien /Lúky, Dubková, Záriečie kostol, Mestečko obchod…/
Cestovné je 7 eur. Prosíme záujemkyne, aby svoj záujem zúčastniť sa oznámili z organizačných dôvodov čím skôr zborovému farárovi. Informácie ku programu a priebehu podáva organizátorka ses. farárka Lenka Rišiaňová z Púchova.

Služby Božie


* I. po Svätej Trojici, nedeľa, dňa 29. mája o 10.45 hod.
* II. po Svätej Trojici, nedeľa, dňa 5. júna o 10.45 hod. Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať o 09.15 hod.

Biblická hodina sa uskutoční v stredu, dňa 1. júna o 16.30 hod. v zborovej miestnosti.

Rozlúčka

Dňa 11. mája 2016 usnula vo veku 61 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Ľudmila Chodúrová.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v utorok, dňa 17. mája 2016.

ProChrist 2016

prochrist plaga_Strana_1ProChrist
10.-14. apríl 2016

vysielacie miesto: zborová miestnosť
začiatok: 18.00 hod.

Program, streda, 13.4.2016, 18.00 hod.

Pieseň – Gospel Freedom – CZ ECAV Petržalka
Predstavenie kapely – krátky rozhovor s vedúcou o misii v najväčšom slovenskom sídlisku
Pieseň – GF, modlitba
Uvedenie svedectva a hosťa Violka Fronková– moderátori – krátke zostrih fotografií zo života. Rozhovor o cirkvi v útlaku a v utrpení
Rečník hlavnej témy: Ľubo Ďuračka: Utrpenie: Je zdieľané utrpenie polovičné utrpenie?
Hymna, symbol  – výzva
Záverečná pieseň – GF, záverečné slovo a pozvanie na ďalší večer

Zborový časopis Prameň spod Makyty

016_4_april_psm_web_Zborový časopis Prameň spod Makyty vo farebnom vydaní na stiahnutie vo formáte PDF

homília Danice Fojtíkovej

zo zborových aktivít v roku 2015

fotogaléria z Tichého týždňa a Veľkej noci

oznamy

Zborový časopis Prameň spod Makyty

016_3_marec_psm_webZborový časopis Prameň spod Makyty * Veľký piatok 2016

Farebná verzia časopisu vo formáte PDF

– príhovor

– recenzie kníh

– fotogaléria /krásy prírody, Hviezdoslavov Kubín, víkendovka mládeže, z archívu/

– oznamy

– rozpis služieb Božích na Zelený štvrtok, Veľký piatok, I. a II. slávnosť veľkonočnú

Zápis do 1. ročníka v ZŠ Lazy pod Makytou

Zápis_2016_2017_Strana_1Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 bude dňa 7. apríla 2015 (štvrtok) od 11.30 do 17.00 hodiny v budove základnej školy.
Ak Vám čas nevyhovuje, aj v inom termíne po telefonickom dohovore na t. č. 042/468 19 49.

Budúci prváci bezplatne dostanú pomôcky v hodnote 20 €:

  • sada zošitov a školských potrieb,
  • písanky s predtlačou,
  • žiacku knižku pre prváka,
  • prvú knihu.

Na zápis treba prísť s dieťaťom a priniesť jeho rodný list.

Kontakt:
telefónne číslo: 042/468 19 49
web: www.zmslazypodmakytou.edupage.sk
mail: zslazy@zslazy.edu.sk

 

 

 

 

 

 

Upratovanie kostola

Náš kostol sa upratoval ku veľkonočným sviatkom vo štvrtok, 17. marca 2015.  Za výpomoc ďakujeme ochotným ženám.

Stránka 1 z 2912345...89...posledná »