Translator

Služby Božie

* III. nedeľa adventná – 17. december 2017, služby Božie so začiatkom o 10.45 hod.
Sviatosť Večere Pánovej sa o 09.15 hod. z objektívnych dôvodov nebude prisluhovať.
Po skončení služieb Božích bude nácvik spevokolu Prameň.

* II. adventná večiereň sa uskutoční v stredu, dňa 13. decembra 2017 o 16.00 hod. v zborovej miestnosti

Vianočná akadémia

vianocna akademia plagat 2017 web

Cirkevný príspevok

Od nedele, 10. septembra je možné uhradiť si vo vestibule pred alebo po skončení služieb Božích cirkevný príspevok/cirkevnú daň v sume 4€ na osobu.
Ďakujeme v mene zboru.

Prosba

Ochotné rodiny prosíme o venovanie koláčov, pečiva pre účastníkov Kýčerského spievaniek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu, 3. decembra od 14.30 hod. v Dome histórie.
Koláče je možné priniesť v nedeľu do zborovej miestnosti od 09.30 hod. do 12.30 hod. alebo od 13.30 hod. do 14.20 hod. do vestibulu kultúrneho domu. Ďakujeme!

Kýčerského spievanky

Kýčerského spievanky 2017 webKýčerského spievanky propozície 2017

Obec pozýva

Obec Lazy pod Makytou pozýva dnes, v sobotu, dňa 2. decembra 2017 od 16.00 hod. do Kultúrneho domu v Lazoch pod Makytou na mikulášsky program pre deti.

Mládežnícke služby Božie

MSB

Pozvánka

hallerova pozv

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

pietna spomienka 2017 pre CZ-1_Strana_1 pietna spomienka 2017 pre CZ-1_Strana_2 pietna spomienka 2017 pre CZ-1_Strana_3

Brigáda

V sobotu, dňa 4. novembra sa uskutočnila vo farskom areáli brigáda – štiepanie, pílenie a ukladanie dreva.
Zúčastneným ďakujeme za pomoc.

Stránka 1 z 3812345...89...posledná »