Translator

Vnútromisijné stretnutie pre našich seniorov

Skôr narodených členov zboru, našich vzácnych seniorov, srdečne pozývame pri príležitosti mesiaca úcty ku starším, v nedeľu, dňa 15. októbra 2017 od 14.15 hod. do zborovej miestnosti na služby Božie, po ktorých bude posedenie s občerstvením a časom pre premietanie archívnych fotografií a vzájomnými rozhovormi.

Služby Božie

trojica trinity 19. nedeľa po Svätej Trojici * 22. október 2017. Služby Božie sa uskutočnia v kostole o 10.45 hod.

Obsahovú náplň bude tvoriť poďakovanie za zemské úrody.
Služby Božie obohatí pásmo slova a hudby v podaní folklórnej skupiny Mestečko.
V zborovej miestnosti sa po skončení služieb Božích uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Cirkevný príspevok

Od nedele, 10. septembra je možné uhradiť si vo vestibule pred alebo po skončení služieb Božích cirkevný príspevok/cirkevnú daň v sume 4€ na osobu.
Ďakujeme v mene zboru.

Rozlúčka

michňováSo zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov usnula naša spolusestra a pre rodinu matka, stará matka, prastará matka a príbuzná Mária Michňová, r. Močková zo Švečkového.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 3. októbra v Lazoch pod Makytou.

Zborový deň

Makyta vrchV nedeľu, dňa 24. septembra sa uskutočnil pri výročí Reformácie I. ročník zborového dňa s turistickým výstupom na vrch Makyta a k prameňu pri Brtíške.
Štart z Makýtky bol o 13.15 hod.
Na Makyte v rámci vnútromisijného programu mal  pozdrav, príhovor zborový kantor Milan Michňo a na reformačnú tému členka našej mládeže a vysokoškoláčka Mária Urbanová.

Párnica dorastový tábor

TSK Párnica 17.-22.júl 2017 grafika

Dorastový tábor v Párnici, konaný s finančnou podporou TSK a záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 23. septembra 2017 vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Lišaníková a Dominik Melicherík.

Blahoželáme a prajem mladomanželom Božie požehnanie.

Krst svätý

S radosťou oznamujeme, že dňa 15. septembra 2017 o 11.00 hod. prijal sviatosť Krstu svätého v našom chráme Matej Valjent, syn manželov Martin Valjent a Kristína Valjentová, rod. Hrbáčková.

Tešíme sa a prajeme im Božie požehnanie.

Sobáš

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 16. septembra 2017  vstúpili do stavu manželského v našom chráme Zuzana Fojtíková a Vladimír Sadloň.

Blahoželáme a vyprosujeme im Božie požehnanie.

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu sme si pripomenuli počas služieb Božích, v 13. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 10. septembra 2017.

Stránka 1 z 3712345...89...posledná »